Pięcioletnie przeglądy techniczne instalacji elektrycznych na Śląsku

Zajmujemy się przeprowadzaniem 5-letnich przeglądów technicznych instalacji elektrycznej we wszystkich typach obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, które takim przeglądom podlegają.

Konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych wynika wprost z wymagań Prawa Budowlanego (art. 62). W przypadku instalacji elektrycznej taki przegląd techniczny musi odbywać się co 5 lat i wykonuje się go m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i ogólnego bezpieczeństwa użytkowania obiektu (aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem) a także w celu oszczędności energii.

5-letnie przeglądy techniczne są obowiązkowe dla:

 • budynków wielkopowierzchniowych (handlowe, hale i magazyny itp.)
 • budynków użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, szpitale, biblioteki itp.)
 • budynków użytkowanych komercyjnie (obiekty handlowe i usługowe, biurowe, hotele itp.)
 • budynków o zastosowaniu przemysłowym (zakłady produkcyjne, warsztaty itp.)
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Uprawnienia do wykonywania 5-letniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej

Do wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych instalacji elektrycznych potrzebne są uprawnienia typu D w zakresie dozoru. Nasza firma dysponuje wszystkimi aktualnymi uprawnieniami w tym zakresie.

Na czym polega 5-letni przegląd techniczny instalacji elektrycznej?

Podczas wykonywania przeglądu zwracamy uwagę m.in. na:

 • stan widocznych części przewodów elektrycznych,
 • wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych sieci elektrycznej w obiekcie,
 • wyniki prób eksploatacyjnych sprawdzających instalacje elektryczne,
 • ciągłość przewodów ochrony przeciwpożarowej,
 • zabezpieczenia i środki ochrony przed porażeniem,
 • odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji

Po przeprowadzeniu przeglądu sporządzamy protokół pokontrolny i dokonujemy wpisów z datą i wynikami przeglądu do książki obiektu budowlanego.

Naprawy wykrytych usterek

Wszelkie nieprawidłowości oraz usterki w instalacji elektrycznej budynku jakie zostaną ujawnione podczas przeglądu muszą zostać naprawione. Nasza firma elektryczna świadczy szeroki zakres usług elektrycznych, zatem po sporządzeniu protokołu pokontrolnego możemy przygotować dla Państwa ofertę w tym zakresie.

Potrzebujesz pomocy elektryka na Śląsku?

Świadczymy szeroki zakres usług z zakresu elektryki na Śląsku. Skontaktuj się z nami i opowiedz na czym polega Twój problem. Jeśli usługa, której oczekujesz nie jest wyszczególniona w naszej ofercie po prostu zapytaj o nią. Wystarczy jeden telefon – to nic nie kosztuje.

Zadzwoń – 537 850 060

Usługi elektryczne lokalnie – na Śląsku

Oferujemy usługi z zakresu elektryki w centralnej części województwa śląskiego (Metropolia Śląsko-Zagłębiowska). Przede wszystkim w niżej wymienionych miastach: